Galeria

Album: Targi

W ramach akcji "Aktywne Obywatelskie Leszno" wzi?li?my udzia?  w Targach Organizacji Pozarz?dowych, które odby?y si? 26 wrze?nia w Hali Trapez.
Odwiedzaj?cy nasze stoisko mieli okazj? pozna? histori? chóru, obejrze? nasz? kronik?, a tak?e skosztowa? s?odko?ci ;)

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chółr Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABó“R!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mółgł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza prółbami organizujemy wiele imprez, koncertółw i wyjazdółw.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Chółr Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz