Aktualności

50 lat przygody z ch?rem CHOPIN

25 czerwca podczas zako?czenia roku artystycznego 2017/2018 mia?a miejsce mi?a uroczysto??.

Chór oraz Miejski O?rodek Kultury uhonorowa? dwoje chórzystów, którzy swoj? przygod? z 

naszym chórem rozpocz?li w 1968r. czyli 50 lat temu.

Druhna ?ucja Jakimowicz przez wiele lat (póty Jej zdrowie pozwala?o) doje?d?a?a na

próby, koncerty i inne zaj?cia chóru ze Wschowy. Wyró?nia?a J? ambicja, sumienno??,

pracowito?? i ogromne poczucie humoru.

Dh Jerzy Andersz nadal jest czynnym chórzyst?. ?piewa basem.

W latach 1995-2002 by? prezesem chóru i wzorowo pe?ni? t? funkcj?.

Gratulacje Jubilatom w imieniu chórzystów z?o?y? dyrygent Bartosz ?o??dziejewski i zarz?dy

chóru oraz Leszczy?skiego Stowarzyszenia Artystycznego im. Fryderyka Chopina.

W imieniu MOKu gratulowa?a wicedyrektor Pani Aneta Pluta.

Jubilatom ?yczymy du?o, du?o zdrowia, nieustaj?cej pogody ducha oraz wszelkiej pomy?lno?ci.

 

Zapraszamy do galerii.

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz