Aktualności

Przegl?d ch?r?w w Olesznej 2016

7 maja 2016r Chór nasz uczestniczy? w IX Ogólnopolskim Przegl?dzie Chórów Amatorskich w Olesznej k/ ?agiewnik w I Edycji Pie?ni Maryjnych     "Mater Misericordie".

Organizatorem przegl?du by? Gminny O?rodek Kultury, Bibliotek i Sportu w ?agiewnikach, a wspó?organizatorami byli Parafia Rzymskokaolicka pw. ?w. Micha?a Archanio?a w S?upicach, Stowarzyszenie Przyjació? Chóru "Canzona",Gmina ?agiewniki i Szko?a Podstawowa im. JJanusza Korczaka w Olesznej.

Patronat Honorowy ,to MKiDN oraz ks. Biskup Ignacy Dec, Biskup ?widnicki. Przegl?d odbywa? si? w ko?ciele pw. Wniebowzi?cia N.M.P. w Olesznej.

Przegl?d przebiega? w mi?ej i przyjaznej atmosferze, które niew?tpliwie by?y zas?ug? Organizatorów i wspó?organizatorów tego przedsi?wzi?cia.

Dzi?kujemy!

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz