Aktualności

Ostatki

Jak zwykle w ostatni? sobot? karnawa?u spotkali?my si? z naszymi przyjació?mi,
aby pobawi? si? w dobrym towarzystwie i przy dobrej muzyce. By?o bardzo sympatycznie
i weso?o. Tradycyjnie zabaw? otworzy?, krótki wyst?p w wykonaniu naszego chóru.
Nast?pnie by?o przemówienie p. prezes oraz wspó?ny toast. Poza ta?cami by?o równie? mnóstwo innych atrakcji.  O dobr? muzyk? zadba? Grzegorz Herman,
o sprawy organizacyjne p. Hanna J?siek i p. Juianna Wo?na.
Dzi?kujemy wszystkim przyby?ym, oraz wszystkim którzy promogli.

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz