Aktualności

Uroczysto?ci jubileuszowe 95 lecia ch?ru

Dnia 12 grudnia 2015r. odby?a si? pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Leszna ?ukasza Borowiaka, Starosty Leszczy?skiego Jaros?awa Wawrzyniaka i Marsza?ka Województwa Wielkopolskiego Marka Wo?niaka

Uroczysto?? Jubileuszowa z okazji 95 lecia istnienia Chóru Miejskiego    

                "Chopin" przy Miejskim O?rodku Kultury w Lesznie

Chór pod batut? Bartosza ?o??dziejewskiego zaprezentowa? sie w krótkim koncercie, który zosta? bardzo ciep?o odebrany przez publiczno??.

Z tej okazji przygotowano te? pokaz multimedialny z dzia?alno?ci chóru w ostatnim 5 - leciu. Pokaz przygotowa?a jedna z naszych chórzystek.

Go?ciem specjalnym Jubileuszu by? zespó? instrumentalny "Trio Immersio" z Wiednia, który tworz? Vira Zhuk- skrzypce, Anna Maria Niemiec - wiolonczela i Mariam Vardzelashvili - fortepian. Zespó? zagra? utwory J. Haydna, F. Schuberta i J. Brahmsa dostarczaj?c widzom wielu wzrusze?.

Z okazji jubileuszu chór nagra? pierwsz? w dziejach p?yt? pn.: Muzyka Polska, na której znajduje sie 20 utworów. S? to kol?dy i utwory kompozytorów polskich z ró?nych epok. Projekt by? wspó?finasowany przez Miasto Leszno

Wydarzeniem towarzysz?cym obchodom jubileuszowym by?o otwarcie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. St. Grochowiaka w Lesznie w Galerii Lochy wystawy

                                        "Z dziejów chóru" 

Wystawa jest czynna do 16 stycznia 2016r. w godzinach otwarcia biblioteki, na któr? serdecznie zapraszamy.

 

Autor: J. Wo?niak

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz