Aktualności

Ch?ralne ostatki

      Tradycj? nasz? ju? si? sta?o, ?e wspólnie z Przyjació?mi bawimy si? w ostatni? sobot? karnawa?u. W ten sposób dzi?kujemy sobie wzajemnie za ca?y minony rok, za wspóln? prac?, za osi?gni?cia.

     W tym roku bawili?my si? 14 lutego. Dzie? by? szczególny, bo "WALENTYNKI" tak wi?c i wystrój sali nawi?zywa? do tej tradycji. Jak zawsze rozpocz?li?my wspólnym koncertem, a pó?niej to ju? tylko zabawa, konkursy, wyst?py. Bawili?my si? do rana... Zapraszamy do galerii, tam krótka relacja z naszej imprezy.

    W tym roku przypada 95-lecie powstania Chóru i tym spotkaniem rozpocz?li?my obchody Roku Jubileuszowego. Na uroczysty koncert zapraszamy w listopadzie.

Zarz?d

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz