Aktualności

Po?egnali?my naszego Koleg? Olka

Przyszli?my tu Druhu Olku, aby towarzyszy? Ci w Ostatniej Drodze! 

 Ty bowiem towarzyszy?e? nam przez lata ca?e, ?piewaj?c pi?knym basem w Chórze Miejskim CHOPIN. Swoj? przygod? ze ?piewem rozpocz??e? ju? w 1966r, ale ró?ne okoliczno?ci sprawi?y, ?e wróci?e? do nas w kwietniu 1986r. Pozosta?e? do dnia, kiedy to choroba uniemo?liwi?a Ci uczestnictwo w próbach, warsztatach, czy koncertach. 

Ale nawet ta straszna choroba nie odebra?a Ci wiary w to, ?e… do nas wrócisz… Zawsze o tym mówi?e? a my , wierzyli?my  i … czekali?my na Ciebie. W tych trudnych, ostatnich  chwilach ?ywo interesowa?e? si? sprawami chóru.  Z rado?ci? przyjmowa?e? ka?d? wiadomo??  o naszych osi?gni?ciach i wyst?pach..

Zapewniamy Ci?, ?e zawsze b?dziesz ?y? w naszych sercach. Nie zapomnimy ostatnich koncertów  z Twoim udzia?em w Wiedniu , Pradze. W ubieg?ym roku Twoje 65 urodziny od?piewane na nowym mo?cie w Ciechanowie. Tych wspania?ych , wspólnych prze?y? by?o bardzo du?o… 

B?dziemy z czu?o?ci? wspomina? Twoje ró?ne, niekiedy ?mieszne powiedzonka oraz to, ?e potrafi?e? cieszy? si? ?yciem.

Pan powo?a? Ci? do swojego chóru. Do??czy?e? do zacnego grona naszych Chórzystów , którzy ju? Tam swoim ?piewem s?u?? Najwy?szemu. Ufamy ,?e nas nie zawiedziecie.

Ksi?dz Twardowski napisa? : „?pieszmy si? kocha?  ludzi, tak szybko odchodz?”… 

TY ODSZED?E? ZBYT SZYBKO !!      SPOCZYWAJ W POKOJU!!!

Dyrygent i Przyjaciele z Chóru Miejskiego „Chopin” w Lesznie

Leszno 12 grudnia 2013

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz