Aktualności

?lub Dyrygenta

W dniu 29 wrze?nia 2012 w Wadze Miejskiej na Starym Rynku w Poznaniu

odby?a si? uroczysto?? zawarcia zwi?zku ma??e?skiego

             Bartosza ?o??dziejewskiego z Ewelin? ?yczykowsk?

W dniu podj?cia tak wa?nej, ?yciowej  decyzji uczestniczy?a równie? delegacja naszego chóru.

 

                      Nowo?e?com sk?adamy serdeczne ?yczenia

                                   d?ugich lat w szcz??ciu i zdrowiu.

W naszej galerii zamie?cili?my kilka zdj?? z tej uroczysto?ci.

El?bieta  

Zobacz galeri�

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz