Aktualności

Po?egnanie Druha Olka

?mier? ka?dego cz?owieka pogr??a w g?ebokim smutku przede wszystkim rodzin? i najbli?szych przyjació?. Ale bywaj? tak?e ludzie, których nag?e odej?cie stanowi niepowetowan? strat? dla du?o liczniejszego grona osób spotykaj?cych ich w swoim ?yciu.

Druh Olek Kowalewicz, którego zegnamy dzisiaj w ostatniej drodze po?wi?ci? ca?e swoje doros?e ?ycie nie tylko rodzinie i pracy, ale tak?e udziela? si? spo?ecznie kultywuj?c szlachetn? sztuk? ?piewu chóralnego.

W roku 1957 wst?pi? do leszczy?skiego chóru CHOPIN, w którym ?piewa? bez przerwy do czasu, kiedy post?puj?ca choroba uniemo?liwi?a mu dalsze uczestnictwo w próbach i koncertach.

By? jednym z najlepszych tenorów w historii chóru. Znalaz?o to wyraz w przyznanych odznaczeniach Polskiego Zwi?zku Chórów i Orkiestr. Ale jakby tego by?o ma?o druh Olek okaza? sie wspania?ym kompanem i uczestnikiem wszystkich chóralnych spotka? i  imprez towarzyskich oraz wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych. Nikt tak jak On nie ?piewa? piosenek biesiadnych, a do historii chóru przejdzie Jego niezrównane wykonanie piosenki "Stare wino" Na ka?d? okazj? potrafi? wymysli? jaki? weso?y skecz, czy przygotowa? star? zapomnian? piosenk?.

Swoj? pogod? ducha, niewymuszon? weso?o?ci? i naturalnym, serdecznym stosunkiem do ludzi potrafi? zara?a? otoczenie i sprawia?, ze w Jego towarzystwie wszyscy dobrze si? czuli.

Kiedy odchodz? tacy ludzie, jak druh Olek, pojawia sie uczucie pustki, której nic nie jest w stanie wype?ni?.

Drogi druhu Olku, chórzy?ci "Chopina" na zawsze  zachowaj? Ciebie we wdzi?cznej pami?ci.

SPOCZYWAJ W POKOJU!!

autor: WW

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz