Aktualności

Udzia? Ch?ru w World Choral Festival of Adults and Seniors w Wiedniu

Chór Miejski CHOPIN zosta? zaproszony do udzia?u w ?wiatowym Festiwalu Chórów Osób Doros?ych i Seniorów, który odb?dzie sie w dniach od 9-11.X.2011r w Wiedniu.

Has?o festiwalu brzmi:"Muzyka jest naszym zyciem"

Dyrektorem artystycznym festiwalu b?dzie prof. Walter Zeh, wieloletni dyrygent Chóru Opery Wiede?skiej. Festiwal jest wspierany przez Austriackie Stowarzyszenie Chórów, organizacji na rzecz promowania stosunków austriacko-chi?skich, CCTV(National Television of China), Eurowizji i wiele innych organizacji.

Chór b?dzie koncertowa? w Vienna Austria Center, w ko?ciele Otto-Wagner Kirche am Steinhof, w pa?acu Schonbrunn oraz w s?ynnej Golden Hall of the Musikverein

Chór Miejski "Chopin" b?dzie jedynym reprezentantem Polski na tym festiwalu. B?dzie koncertowa? z chórami z Chin, Austrii, czy Stanów Zjednoczonych.

Podczas koncertu fina?owego w Golden Hall wszystkie chóry bior?ce udzia? w festiwalu wykonaj? wspólnie pod dyrekcja prof. Waltera Zeha dwa utwory: Am Brunnen vor dem Tore (Der Lindenbaum) muz.Fr. Schubert i Audite Silete, opr. Michael Praetorius

Podczas koncertów Chór zaprezentuje repertuar ?wiecki i sakralny kompozytorów polskich, pochodz?cy z róznych okresów.

Nie ukrywamy, ?e jeste?my dumni, i? b?dziemy mogli uczestniczy? w tak presti?owym wydarzeniu.

Opr. Julianna Wo?niak

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz