Aktualności

Jubileusz diabetyk?w.

W sobot?, dnia 24 wrze?nia 2011 roku w hali „Trapez” odby? si? jubileusz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Lesznie. Uroczysto?ci jubileuszowe zosta?y po??czone z obchodami ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc?. Miejski chór „Chopin” zosta? poproszony o wyst?p podczas tej uroczysto?ci. Za?piewali?my utwory polskich kompozytorów: S?u?y?em ja Tobie, W mojem ogródeczku, Sz?a liseczka, Przylecieli soko?owie, Krakowiak. Niektóre utwory ludzie na widowni ?piewali razem z nami.

Oprócz naszego chóru wyst?pi? jeszcze Regionalny Zespó? Pie?ni i Ta?ca K?kolewo oraz cheerleaderki ze ?wi?ciechowy.

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz