Aktualności

Wakacyjne spotkania Ch?rzyst?w

 

  Sta?o si? ju? tradycj?, ?e cz?onkowie Chóru Miejskiego „Chopin” w ka?dy poniedzia?kowy wieczór w czasie wakacji, spotykaj? si? w „ogródku” na leszczy?skim Starym Rynku. Jak wiadomo w czasie wakacji nie odbywaj? si? próby chóru, a poniedzia?kowe wieczory trzeba  zagospodarowa?, prawda?

  Tak jest i w tym roku. Ka?dy, kto ma wolny czas i ochot? spotkania si? w wi?kszym gronie, mo?e do nas do??czy?. Spotkania maj? charakter otwarty .Znaczy to, ?e witamy w naszym gronie ka?dego, kto lubi w dobrym towarzystwie o czym? ciekawym porozmawia?, po?mia? si?, czy zwyczajnie wypi? piwko, b?d? zje?? dobry deser.

  Trzeba przyzna?, ?e w tym roku otwarty charakter doprowadzi? do „spotkania pokole?” w Klubie Studenckim Fabryka Cukierków. Zostali?my tam bardzo ?yczliwie przyj?ci, a co najwa?niejsze brali?my udzia? w karaoke. ?miechu by?o, co nie miara. Impreza by?a na wysokim poziomie i bardzo nam si? podoba?a. Mamy nadziej? jeszcze nie raz „zajrze?” do Fabryki Cukierków na karaoke .

  Wakacje s? dopiero na pó?metku i niewiadomo, co si? mo?e jeszcze zdarzy?? Zapraszamy wi?c w ka?dy poniedzia?ek do „ogródka” na leszczy?ski rynek

opracowa?a

Julianna Wo?niak


ZOBACZ ZDJ?CIA

 

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz