Aktualności

spotkanie w Jeziorkach

W dniu 9 czerwca 2011 w Jeziorkach odby?o si? "Integracyjne spotkanie chórów leszczy?skich". Pomys?odawc? i organizatorem by? Zarz?d Chóru Miejskiego "Chopin". Jest  to kontynuacja i podtrzymanie  dobrych tradycji spotka? chóralnych. Do pierwszego projektu zaprosili?my zaprzyja?nione z nami chóry:

- Chór Mieszany "Krzemie?"z Krzemieniewa, dyrygent Hanna Markowska

- Ko?o ?piewu "Lutnia" z Osiecznej , dyrygent Maria Jankowiak 

- Towarzystwo ?piewu "Rapsodia" z Lipna , dyrygent Damian Ziegler

- oraz my, Chór Miejski "Chopin", dyrygent Bartosz ?o??dziejewski 

Nie by? to konkurs, lecz mo?liwo?? zaprezentowania swojego repertuaru.

Patronat nad imprez? obj?? Miejski O?rodek Kultury w Lesznie, przy którym nasz chór dzia?a, jako jedna z sekcji.

Mamy nadziej?, ?e to spotkanie b?dzie pierwszym z cyklu "Corocznych spotka? integracyjnych".

- informacja z tego spotkania ukaza?a si? w tygodniku Panorama Leszczy?ska, zdj?cia w galerii na stronie  - http://panorama.media.pl/

El?bieta Duda  

| Powr�t

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz