Aktualności

Festiwal Chóralny Cz?stochowa-Kozieg?owy 2019

W dniach od 19 i 20 pa?dziernika 2019 brali?my udzia? w X Mi?dzynarodowym Festiwalu Chóralnej Pe?ni Maryjnej Cz?stochowa - Kozieg?owy 2019.

Zostali?my zaproszeni przez M?ski Chór "Pochodnia" dzia?aj?cy przy Rzemio?le Cz?stochowskim, który by? organizatorem festiwalu. Uczestniczy?y w nim chóry z ?otwy,Bia?orusi i Polski. Wyst?powali?my w ko?cio?ach Kozieg?ów i Cz?stochowy oraz na rynku w Olsztynie.

Koncert fina?owy odby? si? w Bazylice na Jasnej Górze.

 

 

 

 

Zapraszamy do galerii.

fot. chórzy?ci i opiekun chóru 

Zobacz galerię

| Powrót

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chółr Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABó“R!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mółgł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza prółbami organizujemy wiele imprez, koncertółw i wyjazdółw.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Chółr Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz