Aktualności

Pro?ba o materia?y do monografii

Setne urodziny Chóru Miejskiego Chopin w Lesznie
Z okazji zbli?aj?cego si? jubileuszu 100-lecia istnienia i dzia?alno?ci Chóru Miejskiego „Chopin” w Lesznie, Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina zamierza wyda? monografi?. St?d pro?ba do by?ych cz?onków chóru i ich rodzin o przekazanie lub wypo?yczenie, do dnia 30 stycznia 2019 r., wszelkich materia?ów,  które mog? uzupe?ni? histori? chóru. Materia?y mo?na przesy?a?
na adres:
Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina,
64-100 Leszno, ul. Ostroroga 68/5

 lub przekaza? osobi?cie, po uzgodnieniu telefonicznym – tel.  726 707 153
i 662 204 990. Istnieje tak?e mo?liwo?? odbioru materia?ów przez cz?onków Stowarzyszenia.
         Stowarzyszenie zwraca si? te? z pro?b? do firm, instytucji, zak?adów pracy i do osób prywatnych o finansowe wsparcie. Darowizny mo?na przekazywa? na konto Stowarzyszenia:

77 1750 0012 0000 0000 4077 1697
                                              Za  wszelk? pomoc z góry dzi?kujemy.

| Powrót

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chółr Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABó“R!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mółgł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza prółbami organizujemy wiele imprez, koncertółw i wyjazdółw.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Chółr Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz