Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

postanowienie S?du KRS

Postanowienie S?du Rejonowego Pozna?- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego 

Sygn.sprawy PO.IX.NS-REJ.KRS/009023/14/497  z dnia 19.05.2014

wpisano nast?puj?ce zmiany:

Dzia? 1 Rubryka 4 - informacje o statucie -

zmiany z dnia 17.03.2014 w art.8,art.40,art.45,art.49,art.50.

przyj?to jednolity tekst statutu

Dzia? 2 Rubryka 1- Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu -

1. zarz?d - sposób reprezentacji

1.2 podrubryka 1.- Dane osób wchodz?cych w sk?ad organu -

wpisano Julianna Wo?niak - sekretarz

 

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz