Leszczyskie stowarzyszenie artystyczne im. Fryderyka Chopina

Statut stowarzyszenia

Pobierz statut w formacie *.pdf

Aktualnoci

Zebranie Za?o?ycielskie Stowarzyszenia

W dniu 26 marca 2012 z inicjatywy 33 cz?onków Chóru Miejskiego "Chopin" odby?o si? Zebranie Za?o?ycielskie. W wyniku podj?tych uchwa?  postanowiono:

- uchwa?a nr 1/2012 powo?a? Stowarzyszenie i nada? nazw?:

" Leszczy?skie Stowarzyszenie Artystyczne im.Fryderyka Chopina"

- uchwa?a nr 2/12 przyj?? i zatwierdzic statut

- uchwa?a nr 3/12  wybór Komitetu Za?o?ycielskiego w sk?adzie;

 1.Julianna Wo?niak

 2.El?bieta Duda

 3.Mariola Sz?apka

- uchwa?a nr 4/12 wybór pierwszego Zarz?du Stowarzyszenia w sk?adzie;

 1. Prezes El?bieta Duda

 2. Wiceprezes Bartosz ?o??dziejewski

 3. Skrabnik Barbara Kosi?ska

 4. Cz?onkowie , Iwona Wieszczeczy?ska, Aldona Go??biewska

 - uchwa?a nr 5/12 powo?a? komisj? rewizyjn?  w sk?adzie;

 1. Przewodnicz?ca Mariola Sz?apka

 2. Cz?onkowie El?bieta Jakubowska, Franciszek M?dry

Przewodnicz?c? Zebrania Za?o?ycielskiegie by?a Julianna Wo?niak,protokólantem Iwona Wieszczeczy?ska 

| Powrt

Śpiewaj z nami!


Nie samą pracą żyje człowiek...
Co zrobić z wolnym czasem po pracy?
Mamy dla Ciebie wspaniałą propozycję!
Chór Miejski Chopin przy Miejskim Ośrodku Kultury OGŁASZA NABÓR!!!
Przyjdź do nas, a będziesz mógł spiewać pod okiem wspaniałego dyrygenta!
Poza próbami organizujemy wiele imprez, koncertów i wyjazdów.
Tu poznasz wielu nowych i ciekawych ludzi. Z nami nuda Ci nie grozi!
Zapraszamy w każdy poniedziałek
godz. 18.30 Klub OBOK,
ul. Aptekarska 1

Losowe zdjęcie

Ch�r Miejski Chopin

Nasi przyjaciele

C.J. ArT Jakub Ciszak production | Konsultant artystyczny Hanna Kuberkiewicz